top of page
Aabø PowerConsulting / ÆGE Energy søker flere nye medarbeidere
 
Aabø PowerConsulting og ÆGE Energy søker fire nye medarbeidere:
1.) Energiingeniør 2.) Prosjektutvikler 3.) Elkraftingeniør 4.) Vern-, kontroll- og kommunikasjonsingeniør.
 

Aabø PowerConsulting er en del av ÆGE Energy-konsernet, og er i sterk vekst innen områdene elektrifisering og fornybar energi. Selskapet er heleid av sine medarbeidere, og består per i dag av 15 høyt kvalifiserte konsulenter og spesialister innen sine respektive fagfelt. Etter opprettelsen av RCG Nordic har vi nå også styrket vår satsning innen det sterkt voksende markedet for havvind nasjonalt og internasjonalt.
 

På grunn av raskt økende oppdragsmengde ser vi etter flere kompetente medarbeidere ved kontorene våre i Oslo, Bergen og Stavanger.

Vi gjennomfører oppdrag for flere offentlige og private kunder, kraftselskap, nettselskap, investorer og leverandører, og tilbyr prosjektutvikling, prosjektledelse og nettilknytning av hav- og landbasert vindkraft, solenergi, mikrogrids og kraftkrevende industri. Våre tjenester inkluderer teknisk/økonomisk analyse, beslutningsstøtte, markedsanalyser, kraftsystemanalyser og regulatorisk rådgivning.

Vi opererer i Skandinavia/Nord-Europa, og er for tiden involvert i prosjekter i Norge, Sverige, Danmark, Island, Litauen og UK, samt globalt gjennom vårt samarbeid med Renewables Consulting Group (RCG).
 

Forretningsområdet RCG Nordic har mange oppdrag innen markedsanalyser, regulatorisk og strategisk rådgivning, samt bistår våre kunder i forbindelse med oppkjøp, utvikling og gjennomføring av prosjekter for havvind nasjonalt og internasjonalt. Som ansatt i Aabø PowerConsulting vil du bidra på disse oppdragene med kompetanse innen kraftsystem og nettilknytning.

I tillegg til gjennomføring av oppdrag for kunder, deltar vi i ulike arbeidsgrupper og FoU prosjekter, samt utvikler fornybar energiprosjekter i egen regi gjennom vårt datterselskap Østnorsk Vind.
 

Vi vokser svært raskt og trenger fortløpende nye medarbeidere. Er du i tvil om CV’en din passer beskrivelsene oppfordrer vi deg til å sende oss CV’en likevel så vi kan ta kontakt etter hvert som det kommer nye muligheter.

 

Kontaktpersoner:

Leon Notkevich, Daglig Leder ÆGE Energy, telefon: 990 04 591

Jonas Christian Alexandersson, Daglig Leder Aabø PowerConsulting, telefon: 960 43 422

Yngve Aabø, Styreformann, telefon: 917 39 969

 

Energianalytiker

 

Arbeidsområder
 
 • Bidra i utredninger og analyser rundt:

  • Mulighetene rundt og effekten av elektrifisering av samfunnet

  • Verdiskaping og industriell utvikling innen energisektoren

  • Vindkraft til havs

  • Hydrogen

  • Samfunnsmessige utredninger rundt fornybare energiprosjekter

  • Utviklingen av kraftsystemet på land

  • Nettregulering og tariffering

  • Rammebetingelser

 • Lede arbeider med strategi og forretningsutvikling for våre kunder

 • Regulatorisk rådgivning innen områdene ovenfor

 • Utvikle nye metoder og analyseverktøy

 • Delta i markedsanalyser, verdivurderinger og due diligence oppdrag

 • Bidra på tvers av våre forretningsområder innen fornybar energi og elektrifisering.

 • Du vil arbeide tett sammen med det tekniske og økonomiske fagmiljøet i selskapet.
   

Din profil
 
 • M.Sc som Energiingeniør eller innen Industriell Økonomi

 • Minst 2 års erfaring med utredninger og analyser innen energisektoren

 • God overordnet forståelse av både de tekniske, økonomiske og regulatoriske forholdene innen fornybar energi i et samfunns og samfunnsøkonomisk perspektiv.

 • Sterke analytiske egenskaper
   

Du er
 
 • Har interesse og engasjement for samfunnsutvikling, politikk, fornybar energi- og miljø- og næringsutvikling.

 • Framoverlent og ivrig på å utvikle bedriften og trives i en hektisk hverdag.

 • Gode skriftlige formuleringsevner på norsk og engelsk
   

Vi tilbyr
 
 • Konkurransedyktige betingelser.

 • Mulighet til å bidra i et hurtig voksende selskap med stor grad av frihet og ansvar og muligheter for personlig og profesjonell utvikling.

 • Mulighet til å utvikle bred bransjeforståelse og utvide nettverket ditt ved å jobbe mot sentrale aktører i industrien nasjonalt og internasjonalt med mange ulike problemstillinger.

 • Videreutvikle konsulentferdigheter og effektive arbeidsmetoder i et fagmiljø med lang erfaring fra fornybarindustrien.

 

Ansettelsesforholdet ditt vil ligge i Aabø PowerConsulting. Som ansatt i Aabø PowerConsulting vil du jobbe på tvers av våre forretningsområder, og du vil komme i kontakt med ledende aktører og eksperter innen kraftbransjen nasjonalt og internasjonalt. Du vil få mulighet til å utvikle din kompetanse både innen elektrofaget og som prosjektleder med ansvar for egne prosjekter.

 

Arbeidssted: Oslo/Bergen

 

 

Prosjektutvikler

Vi søker en erfaren prosjektutvikler som kan lede vår utvikling av fornybarprosjekter gjennom hele prosessen fra forstudie til og med tildelt konsesjon.
 

Arbeidsoppgaver
 

Oppgavene spenner over et vidt spekter og kan tilpasses til den enkeltes bakgrunn.
Viktige elementer i prosjektutviklingen er:

 • Vurderinger av teknikk og miljø

 • Kontakt med grunneiere myndigheter

 • Konsekvensutredninger, reguleringsplaner og konsesjonssøknader.

 • Avtaler
   

Din profil
 
 • 5-10 års erfaring fra privat/offentlig saksbehandling.

 • Erfaring fra avtalerettslige prosesser i offentlig virksomhet.

 • Kjennskap til Energiloven, Plan og Bygningsloven og konsesjonsprosesser.

 • Bachelorgrad eller helst Mastergrad innen ett av områdene elektro, bygg, miljø, rettsvitenskap eller jordskifte.
   

Du er
 
 • Samfunnsengasjert, utadvendt og kontaktskapende.

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
   

Vi tilbyr
 
 • Konkurransedyktige betingelser.

 • Mulighet til å bidra i et hurtig voksende selskap med stor grad av frihet og ansvar og muligheter for personlig og profesjonell utvikling.

 • Mulighet til å utvikle bred bransjeforståelse og utvide nettverket ditt ved å jobbe mot sentrale aktører i industrien nasjonalt og internasjonalt med mange ulike problemstillinger.

 • Videreutvikle konsulentferdigheter og effektive arbeidsmetoder i et fagmiljø med lang erfaring fra fornybarindustrien.

 

Ansettelsesforholdet ditt vil ligge i vårt morselskap ÆGE Energy. Du vil du jobbe på tvers av våre forretningsområder, og du vil komme i kontakt med ledende aktører og eksperter innen kraftbransjen nasjonalt og internasjonalt. Du vil få mulighet til å utvikle din kompetanse både innen elektrofaget og som prosjektleder med ansvar for egne prosjekter.

 

Arbeidssted: Oslo

 

 

Prosjektleder, Vern og Kontrollanlegg

 

 Arbeidsoppgaver
 
 • Lede nybygg-, utvidelsesprosjekt og serviceprosjekter innen vern- og kontrollanlegg

 • Delta i salgsarbeid og kontakt mot kunder

 • Følge opp internt team og underleverandører samt lede kommunikasjon med kundens prosjektorganisasjon

 • Ansvar for grensesnitt mot øvrige leveranser

 • Kvalitetssikre overordnet design, herunder reléplaner

 • Utarbeide testprotokoller og oppdatering av sluttdokumentasjon

 • Delta i tekniske utredninger
   

Din profil
 
 • Erfaring med prosjektledelse, prosjektering og idriftsetting

 • Elkraftingeniør / tekniker, med sertifikat (Gr. L, H, A) med erfaring fra test av kontrollanlegg og relévern er en fordel

 • Erfaring fra energiforsyning, kraftbransjen eller industrianlegg er nødvendig

 • Erfaring fra relévern i trafostasjoner er ønskelig

 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk er nødvendig
   

Du er
 
 • Ansvarsfull, holder tidsfrister og jobber systematisk og nøyaktig.

 • Sosial og åpen med gründerspire i magen.

 • Løsningsorientert og liker å jobbe i team.

 • Fleksibel i forhold til reisevirksomhet og behov for midlertidig utstasjonering på ulike prosjektlokasjoner.

 • Gode kommunikasjonsevner på engelsk og norsk, muntlig og skriftlig.

 • Aktiv holdning til HMS-arbeid

 

Vi tilbyr
 
 • Konkurransedyktige betingelser.

 • Mulighet til å bidra i et hurtig voksende selskap med stor grad av frihet og ansvar og muligheter for personlig og profesjonell utvikling.

 • Mulighet til å utvikle bred bransjeforståelse og utvide nettverket ditt ved å jobbe mot sentrale aktører i industrien nasjonalt og internasjonalt med mange ulike problemstillinger.

 • Videreutvikle konsulentferdigheter og effektive arbeidsmetoder i et fagmiljø med lang erfaring fra fornybarindustrien.

 

Ansettelsesforholdet ditt vil ligge i Aabø PowerConsulting. Som ansatt i Aabø PowerConsulting vil du jobbe på tvers av våre forretningsområder, og du vil komme i kontakt med ledende aktører og eksperter innen kraftbransjen nasjonalt og internasjonalt. Du vil få mulighet til å utvikle din kompetanse både innen elektrofaget og som prosjektleder med ansvar for egne prosjekter.

 

Arbeidssted: Oslo/Bergen

 

Elkraftingeniør

Som elkraftingeniør hos oss vil du jobbe med utvikling av morgendagens løsninger for smarte nett, lokal kraftproduksjon, elektrifisering av industri og utvikling av prosjekter innen sol, vann og vindkraft til lands og til havs. Vi har en variert og spennende portefølje av prosjekter både for kunder og i egen regi, og vi deltar i flere FoU prosjekter sammen med ledende norske og utenlandske universiteter, private og offentlige aktører.
 

Arbeidsområder
 
 • Delta i utredninger, konsept- og FEED studier innen nettilknytning av fornybar, smartgrids og/eller kraftkrevende industri for våre kunder i Norge og internasjonalt.

 • Etablering av tekniske spesifikasjoner, gjennomføring av tilbuds/kontraktsforhandlinger og oppfølging av kontrakter for nettstasjoner og annen elektrisk infrastruktur i forbindelse med ovennevnte prosjekter.

 • Gjennomføring av kraftsystemstudier og teknisk-økonomiske beregninger.

 • Delta i arbeidsgrupper innen relevante områder.

 

Din profil
 
 • M.Sc. eller B.Sc innen relevant område

 • Min. 5-10 års erfaring med utvikling og gjennomføring av prosjekter innen fornybar kraftproduksjon eller elektrisk infrastruktur.

 • Erfaring med nettilknytning av produksjon/forbruk innen ovennevnte områder, eksempelvis vannkraft, on/offshore vind, sol, industri/datasentre, eller «kraft fra land».

 • Erfaring med kraftsystemstudier og bruk av verktøy som PSS/E, PowerFactory, Netbas, PSCAD eller lignende programvare.

 • Erfaring fra FEED-studier og prosjektering av elektriske anlegg.

 • Erfaring med HVDC og/eller store VSD’er vil ses på som en fordel.

 • Erfaring med ledelse av mindre team som lead ingeniør eller pakkeansvarlig vil være positivt, men er ikke et must.

 • Erfaring med konsesjonsprosesser for etablering av elektrisk infrastruktur i Norge/Skandinavia er en fordel.

 • Kunnskap om relevante krav, standarder og normer.

                  

Du er
 
 • Ansvarsfull, holder tidsfrister og jobber systematisk og nøyaktig.

 • Sosial og åpen med gründerspire i magen.

 • Løsningsorientert og liker å jobbe i team.

 • Fleksibel i forhold til reisevirksomhet og behov for midlertidig utstasjonering på ulike prosjektlokasjoner.

 • Gode kommunikasjonsevner på engelsk og norsk, muntlig og skriftlig.

 

Vi tilbyr
 
 • Konkurransedyktige betingelser.

 • Mulighet til å bidra i et hurtig voksende selskap med stor grad av frihet og ansvar og muligheter for personlig og profesjonell utvikling.

 • Mulighet til å utvikle bred bransjeforståelse og utvide nettverket ditt ved å jobbe mot sentrale aktører i industrien nasjonalt og internasjonalt med mange ulike problemstillinger.

 • Videreutvikle konsulentferdigheter og effektive arbeidsmetoder i et fagmiljø med lang erfaring fra fornybarindustrien.

 

Ansettelsesforholdet ditt vil ligge i Aabø PowerConsulting. Som ansatt i Aabø PowerConsulting vil du jobbe på tvers av våre forretningsområder, og du vil komme i kontakt med ledende aktører og eksperter innen kraftbransjen nasjonalt og internasjonalt. Du vil få mulighet til å utvikle din kompetanse både innen elektrofaget og som prosjektleder med ansvar for egne prosjekter.

 

Arbeidssted: Oslo/Bergen/Stavanger

 

 

https://www.aegeenergysolutions.com/

https://www.aabopowerconsulting.no/
 

bottom of page