Oslo/Bergen, 20. september 2020

DSCF5022.jpg
Æge ny.png
Aabø stor.png

ÆGE Energy og Aabø PowerConsulting slår seg sammen

Begge selskap består av personer med lang fartstid fra kraftsektoren i Norge og internasjonalt. Intensjonen med sammenslåingen er å bygge opp et ledende miljø innen elektrifisering, kraftsystemanalyser, nettilknytning av fornybar kraftproduksjon og kraftkrevende industri. Samarbeidet vil føre til at kundene i begge selskap vil få tilgang til et bredere spekter av tjenester og kompetanser.

Aabø PowerConsulting blir en del av ÆGE Energy-konsernet og vil tilby de samme tjenester som tidligere, men får samtidig tilgang til ÆGEs prosjektgjennomførings- og markedsanalysemiljø. Vi vil med sammenslåingen styrke satsingen innen prosjektutvikling, kraftsystemanalyse, teknisk-økonomiske analyser og nettilknytning av fornybar energi og industrianlegg.

 

Yngve Aabø går inn i rollen som arbeidende styreformann i ÆGE Energy. Leon Notkevich fortsetter i rollen som daglig leder i morselskapet ÆGE Energy, mens Jonas Alexandersson tiltrer rollen som daglig leder i Aabø PowerConsulting.